Distanční výuka od 2.11.2020

Informace pro rodiče
Distanční výuka od 2.11.2020

Vážení rodiče,

z důvodů prodloužení nouzového stavu, dle novely Školského zákona č. 349/2020 Sb. § 184 a), vyplývá povinnost vzdělávat žáka distančním způsobem. Na zdokonalení výuky neustále pracujeme a snažíme se o maximální zapojení všech účastníků vzdělávacího procesu.

 

Organizace distanční výuky v ZŠ Huslenky

 

Výuka ve všech třídách, včetně třídy přípravné, probíhá prostřednictvím platformy

G Suite. Všichni žáci mají přihlašovací údaje pro přístup do tohoto systému. Velmi si vážíme pomoci rodičů s přípravou a organizací výuky v domácím prostředí. Rozvrh byl vytvořen tak, aby se nekryla výuka v jednotlivých třídách (viz. příloha Rozvrh online výuky od 2.11.2020)

 

Hodnocení žáků v době distančního vzdělávání

 

Hodnocení žáků během distanční výuky bude sdělováno zákonným zástupcům prostřednictvím:

- komunikační platformy školy G Suite, případně

- skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně

- písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.

 

Při distančním vzdělávání žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích své práce a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno především formativní hodnocení, a to jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Výsledky žákovy práce jsou ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě.

 

Neúčast žáka na distančním vzdělávání

 

Distanční výuka je pro žáky povinná.

Zákonný zástupce má povinnost omluvit žáka při jeho neúčasti na distančním vzdělávání (e-mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli).

 

Dle předchozí domluvy může škola žákům nabídnout:

 

- zapůjčení notebooku (vedení školy - zs@huslenky.cz)

- tištěné materiály - týdenní plány, pracovní listy, aj. (v boxu před vchodem do školy)

- konzultační hodiny dle domluvy s třídním učitelem (každé pondělí)

 

 

V Huslenkách, 2. 11. 2020

 

Mgr. Jiřina Chromčáková, ředitelka školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru