Zpět na úvodní stranu...

NAVIGACE:

ÚVODNÍ STRANA
O ŠKOLE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
METODY VÝUKY
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
ZVONĚNÍ
TŘÍDY
KALENDÁŘ AKCÍ
ŠKOLNÍ ŘÁD
VÝROČNÍ ZPRÁVA
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
FOTOGALERIE
ŠKOLNÍ DRUŽINA
KROUŽKY
SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY
JÍDELNÍČKY
ŠKOLNÍ ČASOPIS
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
INSPEKČNÍ ZPRÁVY
PROJEKTY ŠKOLY
SPOLUPRÁCE
SPONZOŘI
NAPSALI O NÁS
KURZY PRO VEŘEJNOST
PRO NÁVŠTĚVNÍKY

SVÁTKY:

Dnes je pondělí, 20.08.2018 a svátek má Bernard. Zítra bude mít svátek Johana a pozítří Bohuslav.
Blahopřejeme!
O ŠKOLE

ZŠ Huslenky, okres Vsetín

je alternativní školou, kterou navštěvuje 92 žáků od 1.do 5.třídy. Počty žáků se pohybují od 11 do 26. Všichni se známe, nikdo není anonymní. Napříč všemi třídami a předměty se prolíná radost z objevování, poznávání a tvoření. Prostředí školy dýchá rodinnou atmosférou a nadstandartní úrovní estetiky. Dbáme na to, aby se každý žák cítil bezpečně. Integrujeme žáky se zdravotním postižením. V současné době jsou to žáci s SPU, praktickou slepotou, autismem a těžkou zrakovou vadou. Vnitřní vybavení a metody výuky odpovídají nejnovějším trendům moderního vyučování a jsou srovnatelné se špičkovými soukromými školami v ČR. ZŠ Huslenky nabízí svým žákům pestrou paletu volnočasových aktivit.

Vybavení školního areálu:
- všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi s I- učebnicemi do českého jazyka, matematiky, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a anglického jazyka
- dvě oddělení školní družiny
- počítačová učebna
- školní knihovna
- tělocvična
- školní jídelna
- školní zahrada s dětskými herními prvky
- 2 školní hřiště
- atletický koutek

Vzdělávací proces:
Výuka probíhá v blocích. Používáme metody skupinové práce, činnostního a problémového učení, projektové výuky, metod kritického myšlení. Při řešení problému se žáci učí spolupracovat, diskutovat i být samostatní. Podporujeme zdravé sebevědomí a schopnost mít svůj názor. Žáci jsou vedeni k dodržování pravidel slušného chování a zdvořilosti. Na metody výuky používané v naší škole se můžete podívat zde...

Klasifikace a hodnocení:
V 1. a 2.třídě slovní hodnocení dle škál pro jednotlivé předměty.
Ve 3., 4.a 5.třídě klasifikace známkou.
Další informace naleznete ve Školním vzdělávacím programu

Výchovný proces:
Zabezpečují dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 50 žáků. Její základní funkce jsou výchovné, relaxační a sociální. Činnost ŠD vytváří podmínky pro relaxaci, hru a zábavu. Celkové pojetí práce vychází ze základní pedagogické koncepce školy a je navíc částečně rozděleno do zájmových kroužků. ŠD je v provozu ráno a odpoledne.

Další aktivity školy:
Škola pořádá během roku mnoho akcí, na kterých se potkávají děti, rodiče i veřejnost. Patří mezi ně např. DRAKIÁDA,ŽIVÝ BETLÉM, ŠKOLNÍ PLES, ADVENTNÍ KONCERT, VYNÁŠENÍ MORÉNY,VELIKONOČNÍ DÍLNY, ŠKOLNÍ JARMARKY, ŠKOLNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, SLAVNOSTI ČTENÍ, LETNÍ PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA APOD.

Úspěchy školy:
Škola se pravidelně zúčastňuje soutěží oblastních, regionálních i celostátních, ve kterých se děti velmi dobře prezentují a získávají přední umístění v uměleckém přednesu, zpěvu, výtvarných činnostech, angličtině- ENGLISH SPEAKER, matematice- KLOKÁNEK, v miniházené, v soutěži Mladý zdravotník. Podmínky, průběh, výsledky vzdělávání, řízení školy a její aktivity byly Českou školní inspekcí hodnoceny jako nadprůměrné. Za všemi výsledky stojí velmi kvalitní, zkušený, kreativní a dynamický tým pedagogů.

Vize do budoucnosti:
- spolupráce s Nakladatelstvím Fraus (otevřené hodiny)
- spolupráce s Centrem nadání
- spolupráce s Nadací Světluška
- v rámci projektu úzce spolupracovat se ZŠ Babín, SR v oblasti sportu a dramatické výchovy
- oprava budovy školy (okna, fasáda)

Absolventi školy:
odcházejí na různé školy, např.: ZŠ Hovězí, ZŠ Halenkov, ZŠ Velké Karlovice, ZŠ Integra Vsetín, ZŠ Vsetín - Luh, ZŠ Vsetín - Ohrada. Každý rok odchází několik žáků na Masarykovo gymnázium do Vsetína.

KONTAKTY:

sborovna: 571 445 047
fax: 571 445 047
jídelna: 571 445 447
email:

KALENDÁŘ AKCÍ:

Momentálně ZŠ Huslenky nepořádá žádnou akci.
Zobrazit archív akcí?

DOTACE A GRANTY:

Zobrazit více informací

Zvětšit logo

Zvětšit logo

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ:


©2008 - 2018 ZŠ Huslenky | Stránky si právě čte 1 člověk | Celkem přístupů: 60 946 | Přístupů dnes: 7 | Celkem hitů: 30 887 | statistika návštěvnosti