Zápis do 1.třídy

Milí budoucí prvňáčci, vážení rodiče,

velmi nás těší, že jste si vybrali ZŠ Huslenky.

 

 

Zápis do 1. třídy školního roku 2024/2025

se uskuteční 

3. dubna 2024

 

Podle školského zákona je „zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku“.

 

To znamená, že dítě, které oslaví 6. narozeniny od 1. 9. do 31. 8., je nutné v témže školním roce přihlásit k zápisu.

 

Potřebné dokumenty:

 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - Pokud žádost nepodepsali oba zákonní zástupci, je nutno vyplnit čestné prohlášení, které je součástí této žádosti.
 • zápisní list - Pro účely oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bylo Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn přidělenými registračními čísly na veřejně přístupném místě ve škole a webových stránkách.
 • souhlas se zpracováním osobních údajů - Dokument nutný v souvislosti s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Tento souhlas je pro nás potřebný, abychom mohli zajišťovat i aktivity, které nejsou nařízeny zákonem, např. školy v přírodě, lyžařské a plavecké výcviky, školní výlety. Také potřebujeme Váš souhlas, abychom mohli práce Vašich dětí dát ve škole na nástěnku, fotku třídy zveřejnit na webu či ve školní kronice, pochlubit se úspěchem Vašich dětí v soutěžích apod. Také potřebujeme řešit s pojišťovnou pojistné události v souvislosti se ztrátou věcí či úrazem Vašich dětí. Zvažte prosím udělení Vašeho souhlasu, v případě potřeby jej můžete kdykoliv odvolat. Opět musí být souhlas udělen oběma rodiči. Děkujeme Vám.
 • čestné prohlášení
 • rodný list dítěte (prostá kopie)

Všechny dokumenty je nutné písemně doručit nebo přinést do školy, nejpozději v den zápisu 3. dubna 2024. V případě osobního podání žádosti nejprve kontaktujte telefonicky ředitelku školy. 

Ty děti, které mají trvalý pobyt v obci Huslenky, obdrží pozvánku a další dokumenty poštou. Pro ostatní uchazeče jsou tyto dokumenty ke stažení na webu školy.

Jak postupovat při žádosti o odklad povinné školní docházky?

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, můžete tak učinit do 3. dubna 2024. V každém případě musíte vyplnit výše uvedené dokumenty a navíc také žádost o odklad povinné školní docházky.  Žádost o odklad musí být podepsána oběma rodiči, v opačném případě musíte mít vyplněno čestné prohlášení na žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Aby mohla být žádost vyřízena kladně, musíte doložit minimálně dvě odborná doporučení:

 • školské poradenské zařízení (PPP, SPC),
 • dětského či odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Uvedená doporučení je nutné doložit nejpozději do 3. května 2024.

Co mám dělat, když byl našemu dítěti v loňském roce povolen odklad školní docházky?

V tomto případě musíte opět vyplnit všechny výše uvedené dokumenty. Pokud odklad školní docházky vystavila jiná škola než ZŠ Huslenky, přiložte také rozhodnutí o odkladu.

Jaký je harmonogram zápisu a posuzování žádostí?

 • do 3. dubna 2024 - přijímaní žádostí
 • rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce vydá ředitel základní školy bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení tedy do 3. května 2024

Kritéria pro přijetí do základní školy

 • trvalý pobyt dítěte nebo jeho zákonného zástupce v obci Huslenky
 • dítě, jehož sourozenec navštěvuje ZŠ Huslenky
 • dítě navštěvující v době zápisu přípravnou třídu při ZŠ Huslenky nebo MŠ Huslenky

 

Vážení rodiče,  

děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na společné setkání u příležitosti zápisu budoucích prvňáčků k povinnému základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025.

Další informace můžete najít na našich webových stránkách, případně je můžete získat na telefonním čísle 739 669 321.

 

                                                                                               

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru