Informace k provozu školy od 12.4.2021

Rotační režim od 12.4.2021
Informace k provozu školy od 12.4.2021

Návrat žáků do školy od 12.4.2021

V 1. fázi se do školy vrací 1. stupeň v rotačním režimu (týden ve škole - týden doma).

 

  • 1. týden od 12.4. budou ve škole přítomny třídy: 0., 1., 2. a 5.
  • 2. týden od 19.4. budou ve škole přítomny třídy: 0., 3. a 4.  
  • Děti z přípravné třídy (0. třída) mohou školu navštěvovat prezenčně, tj. každý den.

Žáci, kteří se prezenční výuky nezúčastní, nahlásí tuto skutečnost tř. učiteli a plní zadané úkoly podle týdenního plánu. Distanční výuka pro tyto žáky poskytována nebude.

Individuální konzultace pro žáky ohrožené školním neúspěchem koordinují třídní učitelé ve spolupráci se spec. pedagogem, asistenty a ředitelkou školy.

Školní družina bude v provozu pro žáky v prezenční výuce, skupiny stejné jako v dopoledních hodinách (nutnost zachování homogenity), ranní ŠD nebude v provozu.

Organizace prezenční výuky bude podobná režimu v podzimních měsících. Výuka bude probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Režimová opatření se dotknou:

  • používání ochranných prostředků (chirurgická rouška - 2ks v sáčku)
  • příchodu žáků do budovy školy, testování
  • odkládání oděvů do šatních skříněk
  • využívání toalet
  • rozvrhu obědů ve školní jídelně
  • pobytu venku - na školní zahradě (ŠD i dopolední výuka)

Obědy jsou zajištěny pro všechny žáky, kteří se budou účastnit prezenční výuky. Odhlašování obědů provádí zákonní zástupci u vedoucí stravování.

 

Provoz školy bude od 6:45 – 15:00 hod.

 

Testování neinvazivními antigenními testy Singclean, které jsou připraveny ve škole, se bude provádět 2x týdně (PONDĚLÍ A ČTVRTEK). Žáci, kteří nebudou ve dnech testování ve škole, budou otestováni v den příchodu do školy.

 

Odběrové místo je nachystáno v tělocvičně a testovat budeme průběžně. Do školy prosím vstupujte (PONDĚLÍ A ČTVRTEK) pouze hlavním vchodem.

Pověření pedagogičtí pracovníci budou u testování nápomocni, zodpoví případné dotazy a zkontrolují výsledek testu. Samotest mohou žáci provádět pod dohledem svých rodičů.

 

Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce.

 

Těšíme se na návrat dětí do školy!

 

 

8.4.2021                                                       Mgr. Jiřina Chromčáková, ředitelka školy

 

Více informací z MŠMT najdete zde.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru