Projekt Dialog faktu a fantazie

Milí návštěvníci našich stránek, 

od března do května roku 2015 byl v našich partnerských školách realizován mikroprojekt Dialog faktu a fantazie spolufinancovaný z prostředků Fondu mikroprojektů OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 částkou 8 627,07 EUR. 

V průběhu jeho realizace jsme se věnovali naprosto novým oblastem, které můžeme při své práci využívat, takže dopad projektu na pedagogickou práci je velmi významný. Jednalo se o seznámení se s matematikou podle profesora Hejného, která se v ZŠ Huslenky vyučuje již 7 let. Pedagogové a žáci byli seznámeni s některými principy, na kterých je matematika postavená, naučili se orientovat v některých matematických prostředích, jejichž prostřednictvím je možno procvičovat základní početní operace. Ve spojení s matematikou si na pokusech ověřili některé fyzikální jevy - magnetizmus, pohyb a energie, využití jednoduchých strojů pro zjednodušení práce apod., prozkoumali sluneční soustavu, ovzduší, počasí, měřili objem, povrch a kostry těles, zkoumali půdu a neživé i živé organizmy. 

Dalším cílem projektu bylo povzbuzení zájmu o četbu prostřednictvím tzv. scénického čtení, které jednoznačně přispívá také k rozvoji fantazie, ke zlepšení hlasitého výrazného čtení. Díky scénickému čtení žáci také bořili trému a ostych předčítat text nahlas, na veřejnosti apod., probudili si fantazii v oblasti dramatizace a improvizace. 

Proběhly semináře scénického čtení a matematiky podle profesora Hejného a společné setkání pedagogů a žáků v Huslenkách i v Babíně za účelem realizace aktivit vycházejících z těchto zcela nových a inovativních pedagogických postupů. Díky realizaci mikroprojektu došlo také k řádnému technickému zajištění, aby mohly být tyto metody plnohodnotně aplikovány ve výuce a při společných aktivitách. Pořídily se plastové pojízdné vozíky, policové skříně, deskové stolní hry, hlavolamy, pomůcky do matematiky, přírodovědy a prvouky a knihy pro scénické čtení, které mimo jiné také velmi obohatily stávající knihovny partnerských škol. 

Ve školních vzdělávacích programech partnerských škol jsou zakomponovány vybrané úspěšné ověřené aktivity. Žáci obou partnerských škol se jimi budou zabývat po celou školní docházku. Všichni pedagogové obou partnerských škol mají díky realizaci mikroprojektu vše vyzkoušené a ověřené. Plánujeme další ročník Jarmarku vědy v rámci Dne dětí a Mezinárodní festival scénického čtení ku příležitosti Dne matek. 

Všechny aktivity byly opravdu smysluplné, obohatily naše znalosti, praktické dovednosti a zajistily jednoznačné zkvalitnění výuky a udržitelnost spolupráce partnerských škol. 

Mgr. Vladislava Bednářová
ředitelka ZŠ Huslenky, vedoucí projektu 


Fotodokumentace ze společných setkání je ke shlédnutí zde:


FOND MIKROPROJEKTŮ

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru