Základní škola

ZŠ Huslenky, okres Vsetín

je alternativní školou, kterou navštěvuje 107 žáků od 1.do 5.třídy. Počty žáků se pohybují od 15 do 23. Všichni se známe, nikdo není anonymní. Napříč všemi třídami a předměty se prolíná radost z objevování, poznávání a tvoření. Prostředí školy dýchá rodinnou atmosférou a nadstandartní úrovní estetiky. Dbáme na to, aby se každý žák cítil bezpečně. Vnitřní vybavenímetody výuky odpovídají nejnovějším trendům moderního vyučování a jsou srovnatelné se špičkovými soukromými školami v ČR. ZŠ Huslenky nabízí svým žákům pestrou paletu volnočasových aktivit.

Vybavení školního areálu

  • všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi s I- učebnicemi do českého jazyka, matematiky, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a anglického jazyka 
  • dvě oddělení školní družiny 
  • počítačová učebna 
  • školní knihovna 
  • tělocvična 
  • školní jídelna 
  • školní zahrada s dětskými herními prvky 
  • 2 školní hřiště 
  • atletický koutek 

Vzdělávací proces

Výuka probíhá v 45 -90 minutových blocích. Používáme metody skupinové práce, činnostního a problémového učení, projektové výuky, metod kritického myšlení. Při řešení problému se žáci učí spolupracovat, diskutovat i být samostatní. Podporujeme zdravé sebevědomí a schopnost mít svůj názor. Žáci jsou vedeni k dodržování pravidel slušného chování a zdvořilosti. Můžete se podívat na metody výuky používané v naší škole.

Výchovný proces

Zabezpečují dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 50 žáků. Její základní funkce jsou výchovné, relaxační a sociální. Činnost ŠD vytváří podmínky pro relaxaci, hru a zábavu. Celkové pojetí práce vychází ze základní pedagogické koncepce školy a je navíc částečně rozděleno do zájmových kroužků. ŠD je v provozu ráno a odpoledne.

Další aktivity školy

Škola pořádá během roku mnoho akcí, na kterých se potkávají děti, rodiče i veřejnost. Patří mezi ně např. DRAKIÁDA, ŽIVÝ BETLÉM, ŠKOLNÍ PLES, ADVENTNÍ KONCERT, VYNÁŠENÍ MORÉNY,VELIKONOČNÍ DÍLNY, ŠKOLNÍ JARMARKY, ŠKOLNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, SLAVNOSTI ČTENÍ, LETNÍ PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA APOD.

Úspěchy školy

Škola se pravidelně zúčastňuje soutěží oblastních, regionálních i celostátních, ve kterých se děti velmi dobře prezentují a získávají přední umístění v uměleckém přednesu, zpěvu, výtvarných činnostech, angličtině- ENGLISH SPEAKER, matematice- KLOKÁNEK, v miniházené, v soutěži Mladý zdravotník. Podmínky, průběh, výsledky vzdělávání, řízení školy a její aktivity byly Českou školní inspekcí hodnoceny jako nadprůměrné. Za všemi výsledky stojí velmi kvalitní, zkušený, kreativní a dynamický tým pedagogů.

 

Absolventi školy

Absolventi odcházejí na různé školy, např.: ZŠ Hovězí, ZŠ Halenkov, ZŠ Velké Karlovice, ZŠ Integra Vsetín, ZŠ Vsetín - Luh, ZŠ Vsetín - Ohrada. Každý rok odchází několik žáků na Masarykovo gymnázium do Vsetína.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru